Enerģētiskās nabadzības mazināšanas rīki POWERPOOR iniciatīvai

KAS IR POWERPOOR RĪKU KOMPLEKTS

PowerAct

Enerģētiski nabadzīgo iedzīvotāju, to kopienu, apkaimju vai rajonu identificēšana, izmantojot ievadītos datus

PowerAct

Enerģijas patēriņa novērtējums un iespējamie ieguvumi no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vai atjaunojamās enerģijas izmantošanas

PowerFund

Inovatīva finansējuma piesaistīšanas iespējas, lai mazinātu enerģētisko nabadzību un iesaistītu iedzīvotājus kopīgi rīkoties

PowerAct

Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Ceļvedis enerģētikas plānošanai, lai enerģētiskās nabadzības mazināšanas rīcības iekļautu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānos

POWERPOOR ir Eiropas Savienības iniciatīva

Apmeklējiet oficiālo POWERPOOR vietni