Εργαλεία ελάττωσης της ενεργειακής φτώχειας
από το έργο POWERPOOR

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ POWERPOOR

PowerAct

Προσδιορίζει ενεργειακά φτωχούς πολίτες, κοινότητες, γειτονιές ή περιοχές χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε δεδομένα

PowerAct

Ενδυναμώνει τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες ώστε να κατανοήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, τα οφέλη που συνδέονται με την υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης

PowerFund

Ενημερώνει τους πολίτες για καινότομες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας κι ενθαρρύνει τη χρήση τους

PowerAct

Ένας οδηγός για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την ενσωμάτωση δράσεων ελάττωσης της ενεργειακής φτώχειας στα σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (SECAPs)

Το POWERPOOR είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του POWERPOOR