КАКВО ИМА В ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА POWERPOOR

PowerAct

Насочете се към енергийно бедни граждани, използвайки подход, основан на данни, който позволява идентифициране на енергийно бедни граждани, общности, квартали или райони

PowerAct

Помогнете на енергийно бедните граждани да разберат как да използват енергията и ползите, свързани с прилагането на енергийно ефективни интервенции и инсталациите за възобновяема енергия

PowerFund

Съобщавайте за иновативни възможности за финансиране за справяне с енергийната бедност и ангажиране на гражданите

PowerAct

Ръководство за енергийно планиране на действия за намаляване на енергийната бедност в плановете за устойчива енергия и климат

POWERPOOR е инициатива на ЕС

Посетете официалния уебсайт на POWERPOOR