Enerģētiskās nabadzības mazināšanas rīki POWERPOOR iniciatīvai

POWERPOOR galvenais mērķis ir izstrādāt atbalsta programmas / shēmas enerģētiski nabadzīgajiem iedzīvotājiem un mudināt izmantot alternatīvas finansēšanas shēmas (piemēram, izveidot enerģētikas kopienas / kooperatīvus, pūļa finansējumu).

Rīki


POWER-TARGET
Enerģētiski nabadzīgo iedzīvotāju, to kopienu, apkaimju vai rajonu identificēšana, izmantojot ievadītos datus
POWER-ACT
Enerģijas patēriņa novērtējums un iespējamie ieguvumi no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem vai atjaunojamās enerģijas izmantošanas
POWER-FUND
Inovatīva finansējuma piesaistīšanas iespējas, lai mazinātu enerģētisko nabadzību un iesaistītu iedzīvotājus kopīgi rīkoties
Energy Poverty Guidebook
Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Ceļvedis enerģētikas plānošanai, lai enerģētiskās nabadzības mazināšanas rīcības iekļautu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānos

Projekts


Enerģētiskā nabadzība šodien ir nopietns izaicinājums. Tāpēc atbalsta programmas un alternatīvas finanšu iniciatīvas ir kā dzīvotspējīgs līdzeklis, lai mazinātu tās ietekmi uz iedzīvotājiem. ES finansētajā projektā POWERPOOR tiks izstrādāti projekti, kas atbalsta enerģētiski nabadzīgos iedzīvotājus un tādu alternatīvu finansēšanas iespēju izmantošanu kā kooperatīvi vai kopfinansējums.

Dalībnieki


NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET ES MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET
DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA – DOOR
EESTI KORTERIUHISTUTE LIIT MTU - EKYL
ZEMGALES REĢIONĀLĀ ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA - ZREA
INZEB ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA- INZEB
DIKTYO POLEON GIA TI VIOSIMI ANAPTYXI KAI KYKLIKI OIKONOMIA - SUST
COOPERNICO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL - COOPERNICO
GOIENER S.COOP - GOIENER
EUROPEAN CROWDFUNDING NETWORK - ECN
SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION

Uzzināt vairāk

Projekta koordinators
EPU - NTUA
Atēnu Nacionālā tehniskā universitāte

Uzrakstiet mums epastu

info@powerpoor.eu

POWERPOOR ir Eiropas Savienības iniciatīva

Apmeklējiet oficiālo POWERPOOR vietni