Инструменти за намаляване на енергийната бедност в инициативата POWERPOOR

Основната цел на POWERPOOR е да разработи програми / схеми за подпомагане на енергийно бедните граждани и да насърчи използването на алтернативни схеми за финансиране (напр. Създаване на енергийни общности / кооперативи, масово финансиране)

Инструменти


POWER-TARGET
Насочете се към енергийно бедни граждани, използвайки подход, основан на данни, който позволява идентифициране на енергийно бедни граждани, общности, квартали или райони
POWER-ACT
Помогнете на бедните енергийни граждани да разберат как да използват енергията и ползите, свързани с прилагането на енергийно ефективни интервенции и инсталации за възобновяема енергия
POWER-FUND
Съобщавайте за иновативни възможности за финансиране за справяне с енергийната бедност и ангажиране на гражданите
Energy Poverty Guidebook
Ръководство за енергийно планиране на действия за намаляване на енергийната бедност в плановете за устойчива енергия и климат

Проектът


Днес енергийната бедност представлява сериозно предизвикателство. В резултат на това подкрепящите програми и алтернативните финансови инициативи се появиха като жизнеспособно средство за смекчаване на последиците за енергийно бедните граждани. Проектът POWERPOOR, финансиран от ЕС, ще подготви проекти, които подкрепят енергийно бедните граждани и използването на алтернативни възможности за финансиране като кооперативи или краудфандинг.

Участници


NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET ES MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET
DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA – DOOR
EESTI KORTERIUHISTUTE LIIT MTU - EKYL
ZEMGALES REĢIONĀLĀ ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRA - ZREA
INZEB ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA- INZEB
DIKTYO POLEON GIA TI VIOSIMI ANAPTYXI KAI KYKLIKI OIKONOMIA - SUST
COOPERNICO - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CRL - COOPERNICO
GOIENER S.COOP - GOIENER
EUROPEAN CROWDFUNDING NETWORK - ECN
SOFIA ENERGY AGENCY ASSOCIATION

Свържете се с нас

Координатор на проекта
EPU - NTUA
Национален технически университет в Атина

Пишете ни

info@powerpoor.eu

POWERPOOR е инициатива на ЕС

Посетете официалния уебсайт на POWERPOOR